Kaunialan Sairaala Oy on tunnettu ja perinteikäs voittoa tavoittelematon sairaala Kauniaisissa. Kauniala on erikoistunut sotainvalidien sekä muiden ikäihmisten hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseen. Kaunialan sairaala uudistuu suuntaamalla palvelutarjontaansa vastaamaan yhteiskunnallisia sekä asiakkaiden tarpeita sosiaali- ja terveyspalvelujen muuttuvalla kentällä. Kauniala kehittää jatkuvasti toimintojensa laatua, kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta. Henkilöstön osaamista tuetaan ja kehitetään jatkuvalla ammattitaidon ylläpitämisellä, uusien menetelmien käyttöön ottamisella ja uuden tiedon hyödyntämisellä asiakkaidemme parhaaksi. Kaunialassa työskentelee liki 300 henkilöä terveydenhuollon ja tukipalveluiden tehtävissä. Liikevaihtomme 2016 oli 19,1 M€.
Kauniala tarjoaa rajoitetussa määrin työsuhdeasuntoja sairaalan yhteydessä Espoossa ja Kauniaisissa. Kaunialan sairaala on savuton työpaikka.


Sairaanhoitaja

Kuntoutusprosessissa on haettavana sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi 1.10.2017
alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työ on jaksotyötä sisältäen joskus yövuoroja.

Arvostamme asiakkaan toimintakykyä edistävää kuntoutusosaamista ja asiakaslähtöistä työskentelyä, psyko-geriatrista osaamista ja kehittämismyönteisyyttä. Olet innostava, positiivinen ja reilu työkaveri.

Tiimityöskentelyssä katsomme eduksi organisointikyvyn, mahdollisen  LEAN- ja ICF- osaamisen sekä erikoissairaanhoidon osa-alueitten (mm. CV- katetri, dialyysi ) osaamista.  Osastolla työskentelee osastofarmaseutti.

Edellytämme LOVe-lupaa tai sen välitöntä hankkimista koeajalla (6 kk).

Hakemukset kuntoutuksen palveluvastaavalle Tarja Siljamalle sähköpostitse tarja.siljama@kauniala.fi
25.8.2017 klo 15 mennessä. Haastattelut viikoilla 35-36.

 

Lähihoitaja (3 hlöä)

Kuntoutusprosessissa on haettavana kolme (3) lähihoitajan avointa toistaiseksi voimassaolevaa tointa 1.10.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työ on jaksotyötä, pääosin aamu-ja iltavuoroa, mutta sisältäen myös yövuoroja.

Arvostamme toimintakykyä edistävää, asiakaslähtöistä kuntouttavaa työskentelyä, sosiokulttuurista ja gerontologista osaamista. Koet tiimityöskentelyn ja sen kehittämisen omaksesi. Olet kekseliäs, innostava, reilu työkaveri ja sinulla on hyvät sosiaaliset taidot.

Edellytämme LOP-lupaa tai sen välitöntä hankkimista koeajalla (6 kk).

Hakemukset kuntoutuksen palveluvastaavalle Tarja Siljamalle sähköpostitse tarja.siljama@kauniala.fi 25.8.2017 klo 15 mennessä. Haastattelut viikoilla 35-36.

Comments are closed