KELAN VAIKEAMAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLINEN AVOTERAPIA V. 2015 – 2018

Kaunialalla on pitkät perinteet ja vahva osaaminen vaikeavammaisten kuntoutuksessa. Kaunialan kuntoutus on moniammatillista ja laaja-alaista, kuntoutuksen toimintaympäristö tiloineen ja välineineen nykyaikaista ja turvallista.
Henkilöstön vahva ammattitaito ja tarkoituksenmukaiset kuntoutusmenetelmät tukevat kuntoutujan selviytymistä arkielämässä.
Tarjoamme palveluja myös ruotsin kielellä.

YKSILÖLLINEN FYSIO – JA TOIMINTATERAPIA

Yksilöterapian tavoitteena on asiakkaan turvallinen perusliikkuminen, liike – ja liikuntakyvyn sekä toimintakyvyn parantuminen ja kokonaisvaltaisen kotona selviytymisen tukeminen.

ALLASTERAPIA yksilö – tai ryhmäterapiana

Yksilöllistä tai ryhmämuotoista allasterapiaa 35 ° C asteisessa terapia-altaassa tai
32°C asteisessa uima-altaassa.

FYSIO-JA TOIMINTATERAPIAN RYHMÄTERAPIA

Ryhmäterapian tavoitteena on vahvistaa kuntoutujien vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista yksilöllisten kuntoutustavoitteiden mukaisesti.

Ryhmässä tarjotaan vertaistukea sekä turvallinen ympäristö tarvittavien taitojen harjoittamiseen arkielämän selviytymisen ja osallistumisen turvaamiseksi tai parantamiseksi

MONIMUOTORYHMÄTERAPIA

Monimuotoryhmäterapian tavoitteena on tukea osallistujien kuntoutumista mahdollisimman laaja-alaisesti,vahvistaa kuntoutujien vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista osallistujien yksilöllisten kuntoutustavoitteiden mukaisesti.
Monimuotoryhmäterapiassa fysio- ja toimintaterapia toteutuu samanaikaisesti moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan kuntoutumisen eduksi.

PÄIVÄKUNTOUTUS

Päiväkuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista moniammatillisesti ja monialaisesti. Tavoitteena on edistää kuntoutujien aktiivista harjoittelua ja toimintaa päivärutiineja tukevassa toimintaympäristössä.

Päiväkuntoutus sisältää yksilöllisen fysio- ja toimintaterapian , 2 tuntia muuta toiminnallista kuntoutusohjelmaa (yksilö- tai ryhmämuotoinen) fyysistä aktivointia sekä ohjausta ,päivittäisten toimintojen harjoituksia, terveysneuvontaa ja sosiaalista aktivointia.

Päiväkuntoutuksen kesto on 5 tuntia /toimintapäivä sisältäen lounaan tai päivällisen.
Päivän aikana on mahdollisuus lepoon kahden hengen huoneessa.

HAKEUTUMINEN KAUNIALAN KELAN AVOTERAPIOIHIN

KAUNIALASSA Kelan avoterapiaa toteutetaan Kelan maksusitoumuksella .

OTA YHTEYTTÄ , KYSY LISÄÄ …

SOILE TORNBERG ANNE SAVOLAINEN
Palveluneuvoja ,tiimivastaava Asiantuntija , kuntoutusprosessi
soile.tornberg@kauniala.fi anne.savolainen@kauniala.fi
p. 044 9061600 p. 050 3871456

KELAn avoterapioihin haetaan maksusitoumusta KELAlta lääkärin B-lausunnolla sekä kuntoutushakemuksella KU 104 .
KELA maksaa kuntoutujalle korvauksen tarpeellisista ja kohtuullisista matkakustannuksista omavastuun ylittävältä osalta.

Lisätietoja löytyy KELAn internet-sivuilta www.kela.fi