Kaunialassa työskentelevä farmaseutti Nina Kalliomaa on ensimmäisenä Suomessa suorittanut kolme sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta: osastofarmasian erityispätevyys, sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumisopinnot ja lääkehoidon asiantuntija (LHA).

– Sairaalamaailmassa farmaseutin työ sisältää paljon potilaiden lääkitykseen liittyvää koordinointia, esimerkiksi lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutusten arviointia sekä lääkkeiden ottoaikojen ja annostuksien järkeistämistä. Farmaseutin peruskoulutus tähtää pääasiassa työskentelyyn yksityisapteekissa. Erikoistumisopinnoissa keskitytään nimenomaan sairaalapuolen tarpeisiin kuten kliiniseen farmasiaan (päämääränä on edistää potilaan tehokasta, turvallista ja taloudellista lääkehoitoa), lääkitysturvallisuuteen, lääkeinformaatiopalveluihin, riskilääkkeiden tunnistamiseen, lääketiedon lisääntymiseen sairaaloissa sekä toimia osana moniammatillistä tiimiä potilaan parhaaksi, kertoo Nina.