Sotainvalidien Veljesliitto ry:n vuonna 1946 sotavammasairaalaksi perustaman ja myöhemmin Kaunialan sairaala Oy:ksi muuttuneen sairaalayhtiön koko osakekanta on siirtynyt tänään Vantaan kaupungille. Vantaa omisti sairaalayhtiöstä jo entuudestaan 85 prosenttia eikä kaupalla ole vaikutuksia sairaalan toimintaan.

Perussopimus Sotainvalidien Veljesliitto – Krigsinvalidernas Brödraförbund ry:n (SIV) ja Vantaan kaupungin yhteistyöstä Kaunialan Sairaala Oy:tä koskien on tehty vuonna 2006, jolloin Vantaan kaupunki osti sairaalan kiinteistön. Sopimuksessa on sovittu muun muassa sairaalan toiminnan järjestämisestä, potilaspaikkojen jakautumisesta sekä yhtiön osakkeiden asteittaisesta myynnistä Vantaan kaupungille.

Vantaan kaupunki on ostanut sairaalayhtiön osakkeita erissä vuosina 2006–2019, viimeksi 40 % yhtiön osakekannasta tämän vuoden toukokuussa. Ennen tänään vahvistettua kauppaa kaupungin omistusosuus oli 85 %. Perussopimuksen mukaan SIV oli määrä myydä loput 15 % osakkeista viimeistään 31.12.2022, mutta Vantaa kaupunki tarjoutui ostamaan SIV:n osakkeet jo nyt. Sekä osakeosuuden että sairaalayhtiön pääomalainan sisältävä kauppahinta on yhteensä 290.000 euroa.
– Sotainvalidien Veljesliitto on sitoutunut käyttämään kaiken omaisuutensa sotainvalidien elinaikana, joten nyt on oikea aika luopua lopuistakin Kaunialan Sairaala Oy:n osakkeista. Uskomme, että näin Vantaan kaupungin on helpompi löytää vaihtoehtoja Kaunialan toiminnan kehittämiseksi. Veljesliitolle tärkeintä on sotainvalidien hyvän hoidon jatkuminen Kaunialassa, sanoo Sotainvalidien Veljesliitto ry:n pääsihteeri Seppo Savolainen.

Aiemman sopimuksen velvoitteet raukeavat osakekaupan yhteydessä, mutta muun muassa Kaunialan Sairaala Oy:n tuottamien palvelujen hinnoittelun ja hoitopaikkojen osalta sopimus jää voimaan, mikä varmistaa Veljesliiton osoittamien potilaiden ja muiden asiakkaiden hoidon jatkumisen ennallaan sairaalayhtiössä. Sairaalayhtiön ja Valtiokonttorin välillä olevan sopimuksen mukaan Valtiokonttori ostaa sotainvalidien hoitoa yhtiöstä vähintään vuoden 2022 loppuun saakka. Vantaa on sitoutunut siihen, että sotainvalideja ja Kaunialan muita potilaita hoidetaan vastaavan tasoisesti kuin tähänkin asti niin kauan kuin tiloissa harjoitetaan sairaala- ja hoitotoimintaa.

Lähde: Vantaan kaupunki https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/147880