Haemme työyhteisöömme
JOHTAVAA YLILÄÄKÄRIÄ,

vastaamaan sairaalan kliinisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä, sekä osallistumaan uusien sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen luomiseen.

Johtava ylilääkäri toimii johtoryhmän jäsenenä sekä osastonlääkäreiden (5-6 hlöä) ja osastofarmaseutin
esimiehenä. Johtava ylilääkäri toimii sairaalan terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana, siten
hänen työkokemuksensa ja/tai erikoisalansa tulee vastata viranomaisten vaatimuksia vastaavan johtajan
tehtävän hoitamiseksi (esim. geriatria, yleislääketiede, sisätaudit, kuntoutus). Johtamistyön ohella osa
työajasta voi kohdentua kliiniseen työhön.

Toivomme, että olet hyvin kokonaisuuksia hahmottava, innostunut ja innostava. Toivomme avointa otetta
Kaunialan lääkärityön kehittämiseen sekä eri ammattiryhmien välisen yhteistyön hyödyntämiseen.
Erityisesti kuntoutuksen ja vaikeavammaisten palvelujen kehittäminen sekä asiakaskunnan laajentaminen
ovat Kaunialan painopistealueina.

Tarjoamme motivoivan työympäristön hyvin toimivassa johtotiimissä, mahdollisuuden rakentaa toimintaa
omannäköiseksesi, sekä mahdollisuuden osoittaa kykysi johtamistyössä. Kaunialassa toimitaan voimakkaan
arvopohjaisesti, potilaan parhaaksi ja henkilöstöä arvostaen. Työaikajärjestelyt ovat joustavat ja Kaunialasta
löytyy myös tarvittaessa henkilöstöasunto.

Toimi täytetään mahdollisimman pian, haastatteluja tehdään jo hakuajan kuluessa.

Lisätietoja ja hakemukset palkkatoivomuksineen 12.4.2021 mennessä:
toimitusjohtaja Mervi Ahlroth, p. 050 374 2663 mervi.ahlroth@kauniala.fi
YouTube ja Facebook: Kaunialan Sairaala
www.kauniala.fi

Comments are closed