Kaunialan kuntoutussairaalatoiminta on laajentunut, ja profiili on muuttunut voimakkaasti akuutimpaan suuntaan. Tule nyt meille tekemään merkityksellistä työtä opetushoitajana viihtyisässä työilmapiirissä! Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, ja tehtävästä maksetaan sopimuspalkkaa 3200,00 €/kk. Työaikamuotona on liukuva toimistotyöaika klo. 7:00-18:00 välillä.

 

Toivomme, että olet moniammatilliseen yhteistyöhön kykenevä tiimipelaaja ja hallitset hyvin suomen ja englannin kielen. Edellytämme sairaanhoitajan AMK-tasoista tutkintoa.

 

Tarjoamme sinulle kehittyvän ja uudistuvan työpaikan, jossa työskentelee noin 300 ammattilaista. Meillä on tarjolla vuokra-asuntojakin. Lisäksi henkilökunta voi varata uintivuoroja itselleen ja perheelleen ja käyttää Kaunialan kuntosalia. Meillä henkilöstöä myös palkitaan oman osaamisen kehittämisestä, ja koulutusmahdollisuudet ovat hyvät.

 

Opetushoitajan ensisijaiset tehtävät:

·         hoitohenkilökunnan (sairaanhoitajat ja lähihoitajat) ammatillisen osaamisen tukeminen, vahvistaminen ja edistäminen

·         hoitotyön laadun kehittäminen ja varmistaminen hoitotyön tutkimustietoa apuna käyttäen

·         tutkimustiedon hyödyntäminen ja jalkauttaminen yksiöihin

·         vahva ja aktiivinen yhteistyö koulutuskoordinaattorin ja hoidon tukipalvelujen asiantuntijan kanssa esim. perehdytykseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa

·         hoitotyön, lääkehoidon ja laiteosaamisen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa

·         hoitotyön kirjaamisen ja raportoinnin kehittäminen yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa

·         Kaunialan sairaalan strategian jalkauttaminen yksiköihin yhdessä esihenkilötiimin kanssa

 

Tarkemmat tehtävät:

·         työntekijän toteuttaman potilashoidon seuraaminen ja arviointi yhdessä työntekijän kanssa

·         yksikön tärkeimpien laitteiden koulutus yhteistyössä laitevastaavien kanssa ja tarvittaessa myös muiden laitteiden ja apuvälineiden koulutus

·         osallistuminen osaston toimintaprosessien ja hoitokäytäntöjen näyttöön perustuvaan kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä lähiesihenkilöiden kanssa

·         henkilökohtaisen opetuksen järjestäminen

·         uusien hoito-ohjeiden luominen ja vanhojen päivittäminen yhteistyössä muun hoitohenkilöstön kanssa

·         erilaisten asiantuntijaryhmien luominen (esim. kaatuminen, ravitsemus, painehaavat, kipu, saattohoito, eettinen työryhmä jne.)

 

Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa LOVe-lupaa tai sen suorittamista kolmen kuukauden aikana. Edellytämme lisäksi tartuntatautilain (12227/2016) 48 § ja väliaikaisen 48 a §:n mukaista rokotussuojaa.

 

Kaunialan Sairaala on savuton työpaikka.

 

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Tiedusteluihin vastaa 7.-17.7.2022 välisenä aikana palveluvastaava Mari Olkoniemi puh. 050 387 1461 17   ja 18.7.2022 alkaen johtaja Päivi Saarinen puh. 050 348 2996.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse 14.8.2022 mennessä paivi.saarinen@kauniala.fi

Lisätietoa: Kaunialan Sairaala https://www.kauniala.fi/