Kauniala on ennen kaikkea kuntoutussairaala, jonka profiili on muuttunut voimakkaasti akuutimpaan suuntaan. Nyt haemme hygieniahoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen meillä jo työskentelevän hygieniahoitajan työpariksi. Toivomme, että olet moniammatilliseen yhteistyöhön kykenevä tiimipelaaja ja olet innostunut kehittämään toimintaa.

 

Hygieniahoitajan tehtävä on asiantuntijatehtävä (puolet työajasta), ja puolet työtehtävistä on osastotyötä. Maksamme peruspalkan lisäksi tehtäväkohtaista lisää. Työaikamuotona on jaksotyö, ja työvuorotoiveista ja yksilöllisistä työaikajärjestelyistä on mahdollista sopia.

 

Kaunialassa henkilöstöä palkitaan oman osaamisen kehittämisestä, ja koulutusmahdollisuudet ovat hyvät. Meillä on lisäksi tarjolla vuokra-asuntoja. Henkilökunta voi myös varata uintivuoroja itselleen ja perheelleen ja käyttää Kaunialan kuntosalia.

 

OSAAMISKRITEEREITÄ:

–          sairaanhoitajan AMK- tai vastaava tai lähihoitajan tutkinto

–          kokemusta itsenäisestä työskentelystä ja ohjaamisesta

–          Eduksi katsotaan aiempi hygieniahoitajana toimiminen.

TEHTÄVÄNKUVAUS:

1.       Hygieniahoitajan ja henkilöstön hygieniaosaamisen varmistaminen

–          Osallistuu tarvittaviin koulutuksiin asiantuntijuutensa ylläpitämiseksi.

–          Suunnittelee hygieniavastaavien ja henkilöstön hygieniakoulutuksen sisällöt ja toteuttaa koulutukset säännöllisesti (esim. osastotuntien yhteydessä tapahtuvat koulutukset saman sisältöisinä tai luentosalissa järjestettävät koulutukset) sekä toimittaa osallistujaluettelot koulutuskoordinaattorille.

2.       Epidemiatilanteissa vastaa ja toteuttaa vaadittavat toimenpiteet välittömästi ja sopeuttaa työaikansa tilanteen vaatimalla tavalla.

3.       Vastaa, kehittää ja uudistaa sairaalan hygieniaan liittyviä sähköisiä ohjeistuksia (hygieniasuunnitelma).

4.       Vastaa hygieniatoimikunnan toimivuudesta nimetyn hygienialääkärin kanssa.

5.       Ideoi uusia hygieniaan liittyviä toimintatapoja.

6.       Kirjaa työn sisällön puolivuosittain ja toimittaa sen lähiesihenkilölleen.

7.       Tilastointi

–          prevalenssi-seuranta 2 x vuodessa

–          käsidesinfektioaineen kulutus-seuranta

–          influenssarokotuskattavuuden seuranta

8.       Informoi sairaalan sisällä kansalliset infektiotiedotteet.

9.       koulutussuunnitelman ja toteutuksen läpikäynti johtajien kanssa puolivuosittain

10.   yhteistyö sairaalan sisällä ja verkostoituminen ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa

11.   tarvittaessa asiantuntija-alustusten pitäminen eri kohderyhmille

12.   yhteistyö hoitotarvikkeita tilaavan henkilön ja haavahoitajan kanssa

13.   henkilökunnan rokotusmyönteisyyden edistäminen

Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa LOVe-lupaa tai sen suorittamista kolmen kuukauden aikana. Edellytämme lisäksi tartuntatautilain (12227/2016) 48 § ja väliaikaisen 48 a §:n mukaista rokotussuojaa.

 

Kaunialan Sairaala on savuton työpaikka.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Tiedusteluihin vastaa hoiva- ja avopalveluiden johtaja Päivi Saarinen paivi.saarinen@kauniala.fi puh. 09 505921 tai 050 348 2996.

 

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse 2.10.2022 mennessä marja.liimatainen@kauniala.fi

 

Lisätietoa:

Kaunialan Sairaala https://www.kauniala.fi/