Kauniala on sekä sairaala että yhteisöllinen koti

Pitkäaikainen hoiva on tarpeen silloin, kun toimintakyky on laskenut merkittävästi, eikä ulkopuolisen avun tarve riitä turvalliseen kotona selviytymiseen. Hoidon tarve voi olla määräaikainen, jaksottainen tai pysyvä. Siirtyminen pysyvään hoitoon on suuri muutos ja tehdään aina tarkan harkinnan perusteella. Lopullinen päätös tehdään yhdessä asiakkaan ja lähiomaisten kanssa. Tarjoamme pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa vuodeosastolla tai tehostetussa asumispalvelussa.

Toteutamme hoitotyötä inhimillisesti toimintakykyä tukevalla työotteella. Autamme, tuemme ja mahdollistamme asiakkaan voimavaralähtöisen elämän hoito-osastoilla. Kunnioitamme asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä. Teemme tiivistä yhteistyötä läheisten kanssa ja toivomme heidän osallistuvan asiakkaidemme hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Arvostamme yhteistyötä läheisten kanssa ja järjestämme vuosittain läheisten iltoja ja yhden läheisten päivän.

Huoneita on mahdollista sisustaa persoonalliseksi omilla huonekaluilla ja tauluilla. Huoneissa on vakiovarusteena vuode, yöpöytä, tuoli ja verhot. Yksiköissä on lisäksi yhteisiä tiloja, kuten ruokailu- ja oleskelutilat.

Vuodeosastolla kulutustavarat ja lääkkeet kuuluvat hoitopäivähintaan, tehostetussa asumispalvelussa asukas maksaa nämä itse. Tehostetussa asumispalvelussa asukkaalla on mahdollisuus Kelan etuuksiin, kuten asumistukeen.

Henkilökuntamme koostuu erilaisista hoitotyön osaajista, kuten lääkäreistä, sairaanhoitajista, lähihoitajista, toimintaterapeuteista, fysioterapeuteista, sosiaalityön edustajista ja tukipalveluiden henkilöstöstä. Laadimme hoito- ja palvelusuunnitelmat yhteistyössä asiakkaan ja läheisen kanssa. Ravintokeskus toimittaa ruuan jokaiseen yksikköön, asiakkailla ja läheisillä on mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Laitoshuolto huolehtii sairaalan siisteydestä ja kiinteistöhuolto piha-alueiden kunnossapidosta.

Täältä voit lukea omaiselta saamamme palautteen anopin hoidosta Kaunialassa.

 

sisaltokuva

 

Kulttuuria Kaunialassa

Edistämme hoito-osastojen aktiivista arkea ja yhteisöllisyyttä sosiokulttuurisen hoitotyön toimintatavoilla, joiden tarkoituksena on innostaa asiakkaita osallistumaan ja tuottamaan taidetta musiikin, maalauksen, tanssin tai teatteritaiteen avulla. Sosiokulttuurisella toimintatavoilla tuemme asiakkaidemme hyvinvointia ja elämänlaatua.

Monipuolinen viriketoiminta tuo vaihtelua ja virkistystä arkipäivän elämään. Ohjelmassa on joka päivä esimerkiksi erilaisia musiikkiesityksiä, liikuntatapahtumia ja vierailuja. Vapaaehtoistyöntekijät auttavat ja kuuntelevat asiakkaita ja avustavat heitä tarpeen mukaan osallistumaan erilaisiin toimintoihin ja kesäisin ulkoiluttajat varmistavat ulkoilun säällä kuin säällä!

Kaunialan ympäristö antaa hyvät ulkoilumahdollisuudet turvalliseen liikkumiseen läheisen tai hoitajan kanssa. Tehostetun asumispalvelun yksikössä on oma aidattu piha-alue, jossa ulkoilu on mahdollista myös itsenäisesti.

Uskonnolliset tilaisuudet

Asiakkaille järjestetään hartaushetkiä yhteistyössä Kauniaisten ja Vantaan seurakuntien kanssa. Kerran kuukaudessa sekä juhlapyhinä seurakunnat toteuttavat ehtoollisjumalanpalveluksia. Järjestämme Kaunialasta kirkkomatkoja lähiseurakuntien jumalanpalveluksiin.

Jos asiakkaamme kuuluu johonkin toiseen kuin evankelis-luterilaiseen uskontokuntaan, turvaamme hartauselämän harjoittamisen ja järjestämme keskusteluapua eri uskontokuntien edustajien kanssa.

Sairaalamme on monikulttuurinen yhteisö ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme heidän tarvitsemansa hengellisen tuen.