Kaunialan digitaalinen muistelumuseo

Muistelumuseoidea kehittyi sotainvalidi Yrjö Granlundin ajatuksesta. Yrjö ehdotti, että ryhdyttäisiin keräämään esineitä ja muita muistoja matkan varrelta – niin sodasta kuin rauhasta, eri puolilta Suomea. Siitä tulisi Kaunialan oma ”Museokokoelma” muistoksi sen pian menneistä asukkaista.

Projektikoordinaattori Kirsti Virran aloitteesta muistoja alettiin tallentaa myös asukkaiden itse kertomana filmille. Yhteistyössä Sotainvalidien Veljesliiton kanssa saimme digitaalisen muistelumuseon toteuttamiseen apurahaa Suomen Kulttuurirahastolta.  Apurahan turvin haastatteluja on filmattu ja editoitu nyt jo. n. 40 tuntia.

Kaunialan Sairaala Oy/Sotainvalidien Veljesliitto/Suomen Kulttuurirahasto

Suunnittelu ja ohjaus: projektikoordinaattori Kirsti Virta

Kuvaus ja editointi: Esa Kurkikangas

alalogo_sotainvalidit

alalogo_vantaankaupunki

alalogo_inspecta