Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksella pyritään kokonaisvaltaisesti edistämään asiakkaan hyvinvointia tarjoamalla virikkeellistä arkea sekä työkaluja toimintakyvyn edistämiseen. Kuntoutus pohjautuu fysioterapeutin tekemään toimintakyvyn arvioon, jonka pohjalta laaditaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman mukaiset tapaamiset toteuttaa terveydenhuollon ammattilainen (lähihoitaja).

Kotikuntoutuksen voi toteuttaa myös etäkuntoutuksena, jolloin yhteydenpito tapahtuu videopuheluna KotiKaunialan tarjoaman Palvelu-TV:n avulla.

Kotikuntoutuksen hinta määräytyy aina tapaamisen alkuun kuuluvasta fysioterapeutin kotikäynnistä (90 min) ja kuntoutussuunnitelman mukaisista muista kotikäynneistä (tai etätapaamisista).

Kts. KotiKaunialan hinnasto, kotifysioterapeutin ja kotihoivan käyntihinnastot

alalogo_sotainvalidit

alalogo_vantaankaupunki