Neuvontapalvelu on kotona selviytymistä tukevaa asiantuntemusta, neuvontaa, josta on hyötyä esimerkiksi:

  • arvioitaessa kotona selviytymistä ja asunnon mahdollisia muutostöitä
  • selvitettäessä sosiaalietuuksia ja avustettaessa hakemusten laadinnassa (mm. eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, invapysäköintiluvat, auton hankinta/verotuki)
  • verkostojen hyödyntämisessä avun maksimoimiseksi (esim. kuntapalveluista vastaavat, vapaaehtoisjärjestöt, terveyden edunvalvontajärjestöt)