Kela-kuntoutus

Kaunialan sairaala tarjoaa Kela-kuntoutusta monissa eri muodoissa. Kaunialasta kuntoutujat saavat fysio- ja toimintaterapiaa ryhmä- tai yksilöterapiana. Yksilöterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan turvallinen perusliikkuminen ja sen lisäksi parantaa liike- ja liikuntakykyä sekä toimintakykyä. Tärkeää on myös kokonaisvaltaisen kotona selviytymisen tukeminen. Ryhmäterapiassa keskitytään kuntoutujien vuorovaikutuksen lisäämiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Ryhmäterapiassa kuntoutujien on myös mahdollista saada vertaistukea.

Kaunialassa voi osallistua myös allasterapiaan. Allasterapiaa tarjotaan yksilö- tai ryhmäterapiana 35 asteisessa terapia-altaassa tai 32 asteisessa uima-altaassa.

Monimuotoryhmäterapia tukee kuntoutumista mahdollisimman laaja-alaisesti. Terapia vahvistaa kuntoutujien vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista omien kuntoutustavoitteiden mukaisesti.  Monimuotoryhmäterapiassa fysio- ja toimintaterapia toteutuu samanaikaisesti moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan kuntoutumisen eduksi.

Päiväkuntoutus tähtää kuntoutujan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen moniammatillisesti ja monialaisesti. Tavoitteena on edistää kuntoutujien aktiivista harjoittelua ja toimintaa päivärutiineja tukevassa toimintaympäristössä. Päiväkuntoutus sisältää yksilöllisen fysio- ja toimintaterapian, kaksi tuntia muuta toiminnallista kuntoutusohjelmaa (yksilö- tai ryhmämuotoinen), fyysistä aktivointia sekä ohjausta, päivittäisten toimintojen harjoituksia, terveysneuvontaa ja sosiaalista aktivointia. Päiväkuntoutuksen kesto on viisi tuntia/toimintapäivä sisältäen lounaan tai päivällisen. Päivän aikana on mahdollisuus lepoon kahden hengen huoneessa.

Kaunialalla on pitkät perinteet ja vahva osaaminen vaikeavammaisten kuntoutuksessa ja lääkinnällisessä avoterapiassa. Kaunialan kuntoutus on moniammatillista ja laaja-alaista. Kuntoutuksen toimintaympäristö on tiloineen ja välineineen nykyaikaista sekä turvallista. Henkilöstön vahva ammattitaito ja tarkoituksenmukaiset kuntoutusmenetelmät tukevat kuntoutujan selviytymistä arkielämässä. Tarjoamme palveluja myös ruotsin kielellä.

 

Hakeutuminen Kaunialan Kelan avoterapioihin

Kaunialassa Kelan avoterapiaa toteutetaan Kelan maksusitoumuksella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tiina Niskanen
hoidon tukipalvelut ja klinikkatiimi, esimies
tiina.niskaneng@kauniala.fi
050 416 8760

Minna Oksa
palveluvastaava, terapiatiimi
minna.oksa@kauniala.fi
050 433 8970

Kelan avoterapioihin haetaan maksusitoumusta Kelalta lääkärin B-lausunnolla sekä kuntoutushakemuksella KU 104. Kela maksaa kuntoutujalle korvauksen tarpeellisista ja kohtuullisista matkakustannuksista omavastuun ylittävältä osalta.

Lisätietoja löytyy Kelan verkkosivuilta www.kela.fi

Klikkaa tästä ja lataa tiivis tietopaketti tarjoamastamme Kela-kuntoutuksesta!

alalogo_sotainvalidit

alalogo_vantaankaupunki