Kaunialan kuntoutuksen suurimpia käyttäjäryhmiä ovat sotainvalidit, veteraanit ja heidän puolisonsa ja lesket. Tämän lisäksi akuutista sairaudesta, aivoverenkiertohäiriöistä tai erilaisista operaatioista toipuvien jatkokuntoutus toteutetaan yhteistyössä Vantaan ja Helsingin sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa.

Kuntoutuksen ajankohdan järjestelyssä asioit Kaunialan hoidonjärjestelijöiden kanssa.

Kuntoutusjaksollasi sinusta huolehtii osaston kuntoutustiimi. Tiimiin kuuluu osaston lääkäri, tiimivastaava, lähi- ja sairaanhoitajia, fysio- ja toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijä, sairaala-apulaisia ja osastosihteeri.

Kuntoutusjakson alussa sinulle esitellään osaston tiloja ja toimintatapoja sekä Kaunialan Sairaalan yleistoimintaa. Alkuvaiheessa lääkäri ja hoitohenkilökunta tapaavat sinut alkutarkastuksen ja -haastattelujen merkeissä. Kuntoutustiimin jäsenistä lääkäri, hoitaja, terapeutti ja tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä tekevät sinun ja läheistesi kanssa kuntoutussuunnitelman, jossa kuntoutustavoitteesi määritellään.

Kuntoutustarpeestasi riippuen voi kuntoutusohjelmasi sisältää yksilöllistä fysio- ja toimintaterapiaa, liikunta-, terapia- ja allasryhmiä, hoitajan tapaamisia, ulkoilua, puheterapiaa, jalkojenhoitoa, ravitsemusneuvontaa ja sosiaalityöntekijän palveluja.

Kuntoutuksen aikana sinulla on mahdollisuus osallistua joka päivä virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan. Lehtiryhmässä voit halutessasi kuunnella arkipäivien lehdet ääneen luettuna. Oheistoiminnoilla pyrimme tukemaan kuntoutumisesi kokonaisvaikutuksia.

Jakson päätteeksi arvioidaan yhdessä tiimin kanssa, miten kuntoutustavoitteesi toteutuivat. Mikäli kotiutumiseesi liittyy esim. uudelleen järjestelyjä tai kodinmuutostöitä, huomioi kotiutuksesta vastaava sairaanhoitaja kyseiset seikat ja käynnistää yhteistyön kotikuntasi kanssa.