Kotona asuvat iäkkäät sotainvalidit osallistuvat säännöllisesti ja innokkaasti Kaunialan etäpalveluna toteutettavaan Palvelu-TV-toimintaan. Asiakkaan kotipääte on helppokäyttöinen ja näköyhteys Kaunialan lähetyksiä pitävään henkilöstöön antaa erinomaista lisätukea kotona selviytymiseen.

PalveluTV-asiakas voi arkipäivisin osallistua liikunta- ja eri teemoilla pyöriviin keskusteluryhmiin sekä hoitajan kyselytunteihin. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä muihin Palvelu-TV:tä käyttäviin asiakkaisiin ja läheisiin omaisliittymänsä avulla.

Useat asiakkaat toteavat: ”miten motivoivaa on, kun Palvelu-TV:n kautta voin osallistua säännöllisesti tutun ja osaavan ohjaajan vetämiin jumppiin” tai ”miten PalveluTV:stä tuli uusi ystävä”.

Lähetyksiin osallistuvat muodostavat ryhmän, jolloin he voivat vaihtaa kuulumisia ja verkostoitua! Palvelulla on havaittu merkittävä rooli asiakkaiden turvallisuudentunteen sekä sosiaalisen ja fyysisen aktiivisuuden ylläpitäjänä.

Tulevaisuuden visiona on Palvelu-TV lähetysten sisällön kehittäminen yhä monipuolisemmaksi. Etäkuntoutuksen asemaa vahvistetaan asiakaskuntaa laajentamalla. Tavoitteena on myös vahvistaa näyttöä siitä, että etäpalvelun avulla voidaan lisätä asiakkaan sitoutumista kuntoutukseensa.

Yhteistyökumppaneina on Sairas- Ja Veljeskodeista Kyyhkylän kuntoutuskeskus Mikkelistä ja Vetrea Terveys Oy Iisalmesta. Videoneuvotteluteknologian tuottaa Ebsolut Oy ja Arctic Connect Oy.

Palvelu-TV-koordinaattori:

Mikko Saarelainen
mikko.saarelainen@kauniala.fi
puh. 050 575 3652

Palvelu-TV-juliste

Comments are closed