Kuolemantapaus, asiakirjojen pyyntölomake

Potilaslain 13 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Täytetty asiakirjojen pyyntölomake palautetaan meille henkilökohtaisesti tai sähköpostilla. Henkilöllisyytesi voit varmentaa paikan päällä Kaunialan Sairaalassa virallisella henkilöllisyystodistuksella, kuten passi tai kuvallinen henkilökortti. Mikäli lomake palautetaan sähköpostitse, mukaan pyydetään liittämään kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.