Omavalvonta-
suunnitelmat

Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 (1326/2010) edellyttää, että terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta sekä potilasturvallisuudesta. 1.7.2013 voimaan tullut Vanhuspalvelulaki (980/2012) edellyttää, että ikääntyviä henkilöitä koskevat omavalvontasuunnitelmat ovat paitsi julkisia myös niiden toteutumista on seurattava säännöllisesti.