Hyvinvointialue tyytymätön Kaunialan Sairaalan kirjausten laatuun – kuntoutustiimien kirjaamiskäytäntöihin ja tiedonkulkuun tehty nyt parannuksia

Tiedote 16.1.2024

Hyvinvointialue tyytymätön Kaunialan Sairaalan kirjausten laatuun – kuntoutustiimien kirjaamiskäytäntöihin ja tiedonkulkuun tehty nyt parannuksia.

Kaunialan Sairaalan kirjaamiskäytännöissä on ilmennyt puutteita, jotka on nyt korjattu koko kuntoutushenkilöstön kattavilla koulutuksilla ja täsmennetyillä ohjeistuksilla. Kirjaamisen puutteet eivät ole missään vaiheessa vaarantaneet potilasturvallisuutta. Sopimussakkona Kaunialan Sairaala vähentää ylläpitävän toimintakykykuntoutuksen palvelun tilaajan, Vantaa-Keravan hyvinvointialueen, laskutuksesta 10 prosenttia 1.12.2023 lukien siihen saakka, kunnes hyvinvointialue toteaa, että kirjaukset tehdään sopimuksessa kuvatulla tavalla. Hinnanalennuksen vaikutus on suuruudeltaan noin 20 000–30 000 euroa kuukaudessa ja se perustuu hyvinvointialueen ja Kaunialan sairaalan väliseen sopimukseen. Kirjaamispuutteet koskevat ikääntyneitä asiakkaita, joiden kuntoa vahvistetaan kotona pärjäämiseen.

Kaunialan Sairaalan moniammatillinen kuntoutustiimi tekee asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa kuntoutusta, jonka tuloksena asiakkaiden toimintakykyä pyritään vahvistamaan siinä määrin, ettei heidän tarvitsisi muuttaa ympärivuorokautista hoivaa tarjoavaan hoivakotiin.

– Laadukas kirjaaminen tekee asiakkaan hyväksi tehdyn työn näkyväksi ja on osa laadukasta kuntoutustoimintaa. Nyt olemme selkeyttäneet kirjaamiskäytäntöjä sekä tiedonkulkua kuntoutus- ja hoitohenkilökunnan välillä. Näin saamme ohjeet ja tavoitteet paremmin hoitajien nähtäville päivittäisessä työssä, sanoo Kaunialan toimitusjohtaja Mervi Ahlroth.
Hyvinvointialue nosti kesän ja syksyn 2023 aikana esiin kuntoutustyön todentamiseen liittyviä puutteita, joita on korjattu syksyllä ja nyt vuoden vaihteessa.

– Meille on tärkeää, että hyvinvointialueelle välittyy oikea kuva siitä laadukkaasta työstä, mitä teemme kuntoutusasiakkaidemme hyväksi. Otamme tästä opit jatkoa ajatellen, sanoo Ahlroth.


Lisätiedot: Kaunialan Sairaalan toimitusjohtaja Mervi Ahlroth,

p. 050 374 2663, mervi.ahlroth@kauniala.fi