Kaunialan Sairaala Oy aloittaa muutosneuvottelut

Kaunialan Sairaala Oy aloittaa muutosneuvottelut

Kaunialan Sairaala Oy:n toiminnassa on tapahtunut muutoksia vuoden 2024 alusta alkaen. Sairaalan potilasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Potilasmäärän vähentymisen seurauksena Kaunialan Sairaala Oy:n taloudellinen tulos on laskenut merkittävästi ja yrityksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Kaunialan Sairaala Oy on ilmoittanut muutosneuvotteluiden aloittamisesta 29.4.2024 ja tulee neuvottelemaan muiden kuin välitöntä asiakastyötä tekevien sairaanhoitajien kanssa muutoksista ja toimenpiteistä, joilla tilanne saadaan vakautettua. Neuvottelujen tavoite on vähentää noin 140 henkilötyövuotta, uudelleenorganisoida toimintaa ja tarkastella kriittisesti talon toimenkuvia ja tehtäviä toiminnan tehostamiseksi. Kaunialan Sairaalan sairaanhoito-, hoiva- ja kuntoutustoiminta jatkuu edelleen normaalisti.

Lisätietoja:

Kaunialan Sairaala Oy:n toimitusjohtaja Mervi Ahlroth, p. 050 374 2663