Laadunhallinta

Kaunialan sairaalan toiminnan laadunhallinta perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan sekä eri vastuualueilla tehtävään palvelujen laadun jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Tähän osallistuu koko henkilökunta. Laatutyöskentelyä koordinoi, ohjaa ja tukee laatukoordinaattori ja prosesseissa toimivat laatuvastaavat. Toimintakäsikirjassa on kuvattu sairaalan toiminta ja sitä ohjaavat perusperiaatteet.

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä pohjautuu ISO 9001 standardiin. Se tukee muun muassa laatutyössä noudatettavaa jatkuvaa laadunparantamisen käytäntöä. Johdon katselmus ja sisäiset auditoinnit ovat osa laatujärjestelmää.
Toimintakäsikirja sisältää kuvauksen johtamiskäytännöistä, toimintaperiaatteista, henkilöstöstä ja palveluprosesseista. Toimintakäsikirjaa käytetään myös perehdytyksen tukena ja se päivitetään vuosittain.

Asiakaspalautejärjestelmä

HappyOrNot-asiakaspalaute huhtikuu 2019

Asiakaspalautejärjestelmä kattaa jatkuvan palautteen mahdollisuuden sekä kirjallisena että suullisena ja kahden vuoden välein prosesseittain asiakastyytyväisyyskyselyllä. Palautteista ilmenneisiin kehittämistarpeisiin puututaan välittömästi ja toimintaa kehitetään palautteiden avulla.

Tunnustukset

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Kaunialan Sairaala Oy:lle ISO 9001:2015 starndardin mukaisen sertifikaatin osoituksena siitä, että Kaunialan toiminta ja kaikki palvelumuodot täyttävät standardissa asetetut vaatimukset. Sertifioidun toimintajärjestelmän avulla Kauniala pystyy entistä paremmin tukemaan asiakastyytyväisyyttä ja jatkuvaa kehittämistä.

Omavalvontasuunnitelma

Kaunialan omavalvontasuunnitelmat:

Sairaala

Tehostettu asumispalvelu

Tietosuoja

Kaunialan Sairaalan tietosuojavastaavana toimii laatukoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu tietosuojan seuraaminen ja valvonta. Tietoturva- ja hallintoryhmä määrittelee tietosuojaan kuuluvan ohjeistuksen.

tietosuojaseloste

alalogo_sotainvalidit

alalogo_vantaankaupunki