Kaunialan sairaala sai Vuoden työpaikka 2023 -tunnustuksen Omnialta

Tiedote 14.2.2024

Kaunialan sairaala on valittu vuoden työpaikaksi 2023 Omnian järjestämässä Ammattilaisgaalassa. Palkitsemisraadin mukaan Kaunialan sairaalan panos opiskelijoiden ohjauksessa ja ammattitaidon jakamisessa lähihoitajan työssä on merkittävä.

Kaunialan sairaala on osoittanut sitoutumistaan opiskelijoiden oppimiseen tarjoamalla runsaasti työelämässä oppimisen mahdollisuuksia ja osallistumalla aktiivisesti uuden teknologian hyödyntämiseen. Lisäksi Kauniala on osoittanut noudattavansa yhdenvertaisuuden periaatetta ja tarjonnut oppimismahdollisuuksia kaikille opiskelijoille. Tämä on mahdollistanut Omnian opiskelijoille työelämässä oppimisen mutkattomaksi ja antoisaksi kokemukseksi. Kaunialan sairaala on osallistunut Tiitus-Harkka -kehitystyöhön, ja järjestelmän käyttö on sujuvoittanut suuresti opiskelijoiden työelämässä oppimisen prosessia.

Kaunialan sairaalan työelämän yhteyshenkilö Marjut Kautto sai erityiskiitokset arvokkaasta työstä nuorten kanssa. Raadin mukaan hän kohtaa nuoret opiskelijat tasavertaisesti ja perehtyy heidän tilanteisiinsa huolellisesti.

– Koulutuskoordinaattorimme Marjut Kautto on tehnyt paljon erinomaista yhteistyötä oppilaitoksen kanssa, mutta kiitos kuuluu jokaiselle opiskelijoita ohjaavalle hoitajalle kaikilla osastoilla. He ovat opastamassa tulevaisuuden tekijöitä heidän ammatillisen polkunsa alussa, ja tällä voi olla hyvin merkityksellinen vaikutus heidän uralleen pitkänkin ajan kuluessa, sanoo Kaunialan toimitusjohtaja Mervi Ahlroth.

Tunnustukset jaettiin Omnian Ammattilaisgaalassa Espoon kulttuurikeskuksessa maanantaina 12. helmikuuta. Illan aikana palkittiin ammatillisen koulutuksen tekoja ja tekijöitä kaikkiaan kahdeksassa palkintokategoriassa.